Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1)    Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2)    Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3)   Срокът на доставка е до 5 (пет) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

–       Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола ни и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4)   Поръчаната стока се доставя чрез куриер – SPEEDY с електронен адрес: https://www.speedy.bg/

5)   Първоначалната доставка на стоката до офис на Speedy е безплатна за Потребителя. В случай, че Потребителят желае доставка до адрес, различен от офис на Speedy се начисляват такси, съгласно тарифата на куриерската компания.

6)    Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида ѝ опаковка.

7)  Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

8)    В случай, че:

– Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и

– съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график,

на вратата на адреса, посочен като адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма (за повече информация, моля посетете сайта на Speedy https://www.speedy.bg/).

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по точи начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифата на Speedy) обратно до Дружеството е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството в писменото (включително и направено по електронна поща) уведомление до Потребителя.

9)   В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифата на Speedy).

10)   При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни съгласно тарифата на Speedy).

В случаите по пункт II, точки 5.9) и 5.10) по-горе отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

Поръчки направени след 15.30 ч. се обработват на следващия ден. Поръчки направени в петък след 15.30 ч., събота и неделя се обработват в понеделник. Поръчки направени през официални празници или неработни дни се обработват в първия работен ден след тях.

Плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

–       чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока

–       авансово, преди доставката – чрез банкова платежна карта – кредитна или дебитна.

1) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:

–       от получателя на доставяната стока

–       на куриера

–       в момента на доставката на пратката.

Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

2) Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):

За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:

–       банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта V PAY или карта MasterCard Electronic ще бъде приета само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code;

–       банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;

При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):

–       ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка

–       на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:

  • име на картодържателя
  • номер на картата
  • дата на валидност на картата
  • код за сигурност на картата;

–       при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode – ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация;

–       при успешна трансакция, на екрана ще се визуализира транзакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази;

–       при неуспешна трансакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на трансакцията; в случай на неуспешна трансакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:

–       Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.

–       Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира пункт I, точка 6.7) по-горе.

–       Трансакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв).  Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валутa, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.

За да предпази своите клиенти от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

–       Сигурността при въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и платежната страница на обслужващата Дружеството организация;

–       автентичността на картата на Потребителя се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

–       платежният сървър за електронна търговия на обслужващата Дружеството банка поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че Потребителят е регистриран да ги използва.